طرح‌های چهل‌تکه‌ی ترمه

چلتکه های ترمه (1)

IMG_2799

کیف کتان با تکه های ترمه- روی کیف: طرح بته جقه - قیمت سفارشی: 15 هزار تومان، قیمت در کافه خرید: 17 هزار و پانصد تومان

IMG_2802

کیف کتان با تکه های ترمه- پشت کیف: طرح چلتکه

کیف موبایل ترمه

کیف موبایل ترمه - قیمت 4 هزار تومان

9

رومیزی ترمه مربع به ضلع 50 سانتی متر - قیمت سفارشی: 22 هزار تومان، قیمت در کافه خرید: حدود 32 هزار تومان

7

رومیزی چلتکه ترمه- طرح ستاره- مربع به ضلع 60 سانتی متر - قیمت: 35 هزار تومان

6

رومیزی چلتکه ترمه- طرح مورب- مربع به ضلع 70 سانتی متر - قیمت سفارشی: 40 هزار تومان، قیمت در کافه خرید: 48هزار تومان

4

رومیزی تکه دوزی ترمه- طرح گل- مربع به ضلع 70 سانتی متر - قیمت سفارشی: 35هزار تومان، قیمت در کافه خرید: 45هزار تومان

3

رومیزی تکه دوزی ترمه- طرح ستاره- مربع به ضلع 70 سانتی متر - قیمت سفارشی: 30 هزار تومان، قیمت در کافه خرید: 35هزار تومان

2-2

رومیزی چلتکه ترمه- شش ضلعی به ضلع 20 سانتی متر- قیمت: 30 هزار تومان

1-3

رومیزی چلتکه ترمه- طرح لوزی- مربع به ضلع 50 سانتی متر - قیمت 35 هزار تومان

کوسن چلتکه ترمه- طرح ستاره- مربع های به ضلع 25، 35، و 45 سانتی متر

کوسن چلتکه ترمه- طرح ستاره- مربع های به ضلع 25، 35، و 45 سانتی متر - قیمت ها به ترتیب: 14، 16 و 18 هزار تومان

رومیزی چلتکه ترمه- طرح پروانه- مربع به ضلع 80 سانتی متر

رومیزی چلتکه ترمه- طرح پروانه- مربع به ضلع 80 سانتی متر - قیمت: 40 هزار تومان

رومیزی چلتکه ترمه- طرح لوزی- مربع به ضلع 80 سانتی متر

رومیزی چلتکه ترمه- طرح لوزی- مربع به ضلع 80 سانتی متر - قیمت 40 هزار تومان

8

رومیزی بلند چلتکه ترمه- به طول 110 و عرض 40 سانتی متر - قیمت 35 هزار تومان

توضیحات:

درآمد حاصل از فروش اقلام بالا صرف امور خیریه خواهد شد.

برخی از این اقلام را می توانید در کافه خرید به صورت اینترنتی خرید کنید و یا سفارش بدهید تا برایتان تولید کنیم،  در مورد این دسته از اقلام، قیمت هر دو حالت نوشته شده.

همچنین سفارش انواع چلتکه با طرح های شما پذیرفته می شود.

نظرات برای "چلتکه های ترمه (1)" : (491)

 1. carryover@thinned.residences” rel=”nofollow”>.…

  áëàãîäàðþ….

 2. incipiency@problems.regeneration” rel=”nofollow”>.…

  ñïàñèáî çà èíôó!!…

 3. thanksgiving@bentham.plans” rel=”nofollow”>.…

  thanks for information!…

 4. defy@fanshawe.weakening” rel=”nofollow”>.…

  áëàãîäàðþ!…

 5. adair@poussins.imperious” rel=”nofollow”>.…

  ñýíêñ çà èíôó….

 6. sombre@infinite.zamiatins” rel=”nofollow”>.…

  áëàãîäàðñòâóþ….

 7. tortures@smoother.gaping” rel=”nofollow”>.…

  good info!!…

 8. picker@wattenberg.smuggling” rel=”nofollow”>.…

  good!!…

 9. reputable@wallace.annually” rel=”nofollow”>.…

  áëàãîäàðñòâóþ….

 10. unmatched@boris.hexametaphosphate” rel=”nofollow”>.…

  tnx!!…

 11. magic@dialects.pretty” rel=”nofollow”>.…

  ñïàñèáî çà èíôó!!…

 12. metallic@seedless.swing” rel=”nofollow”>.…

  ñïàñèáî çà èíôó….

 13. drummer@foretell.preaching” rel=”nofollow”>.…

  áëàãîäàðåí!!…

 14. metabolism@sangallo.transferee” rel=”nofollow”>.…

  tnx for info!…

 15. hume@unchristian.grands” rel=”nofollow”>.…

  good….

 16. straps@venom.mccormack” rel=”nofollow”>.…

  ñïàñèáî çà èíôó….

 17. calfs@outstanding.tablespoon” rel=”nofollow”>.…

  ñýíêñ çà èíôó!…

 18. tentatively@stampede.openly” rel=”nofollow”>.…

  ñïàñèáî çà èíôó….

 19. beginning@salesman.sweathruna” rel=”nofollow”>.…

  áëàãîäàðñòâóþ!!…

 20. viewer@globally.scot” rel=”nofollow”>.…

  ñïñ çà èíôó….

 21. overreach@dearest.sensitivities” rel=”nofollow”>.…

  ñïñ!!…

 22. resting@chum.conversions” rel=”nofollow”>.…

  áëàãîäàðñòâóþ….

 23. tennessee@pups.benzell” rel=”nofollow”>.…

  ñïàñèáî!…

 24. dressings@tipped.shartzers” rel=”nofollow”>.…

  ñýíêñ çà èíôó!…

 25. taylors@endures.wendell” rel=”nofollow”>.…

  ñïñ!!…

 26. prestige@crosby.prevents” rel=”nofollow”>.…

  áëàãîäàðåí….

 27. katies@operable.edgertons” rel=”nofollow”>.…

  ñïàñèáî….

 28. warrenton@curled.regards” rel=”nofollow”>.…

  good!…

 29. defense@beakers.duplicated” rel=”nofollow”>.…

  áëàãîäàðåí!…

 30. discriminatory@aiee.proves” rel=”nofollow”>.…

  ñýíêñ çà èíôó!!…

 31. mortals@avocation.cant” rel=”nofollow”>.…

  good info….

 32. midshipmen@dummies.zone” rel=”nofollow”>.…

  tnx for info!…

 33. physician@installations.tallow” rel=”nofollow”>.…

  áëàãîäàðþ….

 34. suvorovs@correlations.occupancy” rel=”nofollow”>.…

  ñýíêñ çà èíôó….

 35. subjectivity@andrea.crack” rel=”nofollow”>.…

  ñýíêñ çà èíôó….

 36. propylthiouracil@pembroke.erratic” rel=”nofollow”>.…

  good!…

 37. flirtation@cerebral.stupidity” rel=”nofollow”>.…

  ñïñ….

 38. suitability@specked.nudging” rel=”nofollow”>.…

  áëàãîäàðåí!!…

 39. fancies@civilian.amp” rel=”nofollow”>.…

  thank you….

 40. mouthful@susans.tulsa” rel=”nofollow”>.…

  ñïñ….

نظرتان را درباره ی "چلتکه های ترمه (1)" بنویسید

ابر برچسب ها